Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Nha Trang
 • Hồ Thị Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   0985106999
  • Email:
   hothiphuongthao@thainguyen.edu.vn
 • Nông Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   0913912923
  • Email:
   thuongtra57@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên thể dục
  • Điện thoại:
   0914042468
  • Email:
   lankhanh87@gmail.com
 • Nguyễn Thị Quỳnh Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngoại ngữ
  • Điện thoại:
   0914454094
  • Email:
   Quynhanh81@gmail.com
 • Dương Thị Lệ Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   01668278829
  • Email:
   duongthilethuythnt.phongtp@thainguyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Minh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   01682671715
  • Email:
   nguyenthiminhhuyenthnt.phongtp@thainguyen.edu.vn
 • Vũ Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   0965588636
  • Email:
   huongxuyennhatrang@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   0916948558
  • Email:
   honghai1972tn@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên thể dục
  • Điện thoại:
   0975809594
  • Email:
   nguyenthuydung88td@gmail.com
 • Trịnh Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   0962183461
  • Email:
   trinhthithuhathnt.phongtp@thainguyen.edu.vn
 • Đỗ Thị Hương Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   0912467158
  • Email:
   tham1831975@gmail.com
 • Nguyễn Lê Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   0985290509
  • Email:
   danglethuyanh@gmail.com
Văn bản mới
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 47