Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Nha Trang
 • Phạm Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988612829
  • Email:
   Ngoctictn@gmail.com
 • Hồ Thị Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   0985106999
  • Email:
   hothiphuongthao@thainguyen.edu.vn
 • Nông Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   0913912923
  • Email:
   thuongtra57@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên thể dục
  • Điện thoại:
   0914042468
  • Email:
   lankhanh87@gmail.com
 • Nguyễn thị Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   0914453931
  • Email:
   nguyenthichuyen.phongtp@thainguyen.edu.com
 • Nguyễn Thị Quỳnh Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngoại ngữ
  • Điện thoại:
   0914454094
  • Email:
   Quynhanh81@gmail.com
 • Nguyễn Thị Minh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   01682671715
  • Email:
   nguyenthiminhhuyenthnt.phongtp@thainguyen.edu.vn
 • Trương Thị Lộng Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   01238752172
  • Email:
   truongthilongngocthnt.phongtp@thainguyen.edu.vn
 • Lương Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   01686298952
  • Email:
   luonghien1111@gmail.com
 • Hoàng Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   01627886875
  • Email:
   hoanghuong@gmai.com
 • Nguyễn Thị Minh Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   0946326678
  • Email:
   truonghuechimai@gmail.com
Văn bản mới
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 58